۹۸

خدمات نمایشکاهی

 
۹۹۷

اجاره محصولات

 
   تماس با ما :     ۴۴۸۰۱۲۰۷ - ۰۲۱  

   فکس          :     ۴۴۸۰۶۶۰۴ -۰۲۱  

  واحد خدمات نمایشگاهی  

 - آقای رمضانی ،‌ مدیر واحد                                          داخلی ۱۰۶

- خانم دزفولیان ، کارشناس بازاریابی                      داخلی ۱۰۷