۷۸

ساخت فیلم صنعتی ٫‌ تیزر و موشن گرافیک

 
۶۶

هدایای تبلیغات ٫‌چاپ و بسته بندی

 
   تماس با ما :     ۴۴۸۰۱۲۰۷ - ۰۲۱  
   فکس          :     ۴۴۸۰۶۶۰۴ -۰۲۱  
  واحد تبلیغات سفارشی  
   - آقای توکل ،‌ مدیر واحد                                            داخلی ۱۰۸
     - آقای اعجازی ، کارشناس تولید و محتوا             داخلی ۱۱۳