• همراهی ما با شم99%
 
 
 
شرکت ایده پرداز به عنوان یک آژانس تبلیغاتی در زمینه های استراتژی و برندینگ، مارکتینگ و بـازاریـابـی، طـراحی کمـپیـن، خرید و فروش رسـانه، خلاقیت و ایده پردازی، تـولیـد، طراحی، چاپ و... فعالیت دارد.
 
 

از دیدگاه ما موفقیت برند مشتریان، دلیل محکمی بر پیشرفت و توسعه ماست، از این رو ما در فضای کسب و کار شما، خود را متعهد می دانیم. هدف ما، ارائه خدماتی یک پارچه، متمایز، کارآمد و اثربخش به مشتریان است.

در این راستا، شرکت ایده پرداز با در اختیار داشتن توانایی ها و امکانات گسترده در مباحث متنوع و تبلیغاتی، همچنین با راهکارهای خلاقانه، با بررسی و شناخت نیازهای روابط عمومی ها و برطرف سازی و سهولت انجام امور همایش ها، مجامع و ...

 

بسته های پیشنهادی روابط عمومی را جمع آوری و شما را به ارزیابی و استفاده از آن ها دعوت می کند.