تهیه هدایای تبلیغاتی

یک لحظه با دقت به وسایل داخل اتاق نگاهی بیاندازید. احتمالا در آن فلشی، پاور بانکی، سررسیدی، خودکاری یا ... را پیدا خواهید کرد که روی آن تبلیغ یک برند حک شده است. این هدایای تبلیغاتی را احتمالا در سمیناری گرفته‌اید یا شب عید شرکتی خاص به شما هدیه داده است و در اکثر موارد این هدایای تبلیغاتی خیلی برای شما کارایی نداشته‌اند یا آن‌قدر از یک وسیله مشخص هدیه گرفته‌اید که بخش عمده‌ای از آن‌ها را به فرد دیگری داده‌اید یا بلااستفاده در گوشه‌ای از کمد خود یا انباری جاخوش کرده‌اند. ایده استفاده از هدایای تبلیغاتی یکی از راهکارهای سنتی تبلیغات برای برندهاست. اما اگر از این ابزار تبلیغاتی به شیوه‌ای درست و هوشمند استفاده نشود، کارکرد اصلی خود را از دست داده و احتمالا تبدیل به یک ضدتبلیغ برای برندها تبدیل می‌شود. به همین دلیل هم هست که بسیاری از شرکت‌های ایرانی بدون بهره‌وری مناسب هر سال بخش عمده‌ای از سرمایه‌های خود را صرف تهیه هدایای تبلیغاتی می‌کنند اما در عمل این شیوه از تبلیغات کمکی به کسب‌وکار آن‌ها نمی‌کند. واحد هدایای تبلیغاتی شرکت «ایده‌پرداز سمند ایرانیان» با آگاهی از این موضوع در دو بخش فعالیت می‌کند: 1- شناسایی نیازهای مشتریان و طراحی بهترین هدایای تبلیغاتی که به کسب‌وکار آن‌ها کمک می‌کند. 2- ارائه هدایای تبلیغاتی مناسب در بهترین کیفیت و بسته‌بندی.