25 اسفند 1399
blog-idea-3
ایده های خلاقانه
با روش هايي همچون طوفان فكري ميتوان از كوچكترين جرقه ها و ايده ها استقاده كرده و به سمت يك ايده بكر و خلاقانه حركت كرد، مجموعه اي كه به ايده ها احترام بگذارد به پرسنل خود شور و شوق و ابتكار عمل را منتقل ميكند، تك تك همكاران و پرسنل، كوچكترين ايده و ساده ترين الهامات ذهني خود را جدي گرفته و سعي در حفظ و به كارگيري آنها مي نمايند و تلاش خواهند كرد كه به ايده هاي خود، جامعه عمل بپوشانند. به تدريج در اين مسير، تلاش براي خلق ايده و ثبت و بسط آنها، از مجموعه ها به كل جامعه انتشار پيدا ميكند و كم كم يك جامعه خلاق و حامي ايده هاي متنوع و بكر، نمود عيني می یابد.

بازدیدها: 332

Buy now