مجموعه چیلیوری از برندهای شرکت کسب و کار نوین ایرانیان در مدت فعالیت خود توانسته سفارش آنلاین غذا را از طریق اپلیکیشن و وبسایت از بیش از 3000 رستوران در ایران ممکن سازد. تنوع و تعداد رستوران بالا در مناطق مختلف و ارائه خدمات در 20 ساعت از شبانه روز، چیلیوری را به سرویسی پرمخاطب تبدیل کرده.
 
Buy now