شرکت کیش سل پارس
درسال 1385 به عنوان یک شرکت سهامی خاص به ثبت رسید. این شرکت از سال 1396 با نام تجاری سامانتل، ضمن ارائه خدمات ارتباطی پایه بربستر تلفن همراه، در فاز یک ورود به بازار، سیم کارت های دائمی خود را با رندترین پیش شماره (099999) و سیم کارت های اعتباری خود را با پیش شماره (099998) به متقاضیان عرضه نمود .

بازدیدها: 55

Buy now