صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز
در سال 1356 با اخذ مجوز از سازمان امور اداری شروع به فعالیت کرد. دفتر مرکزی این صندوق در خیابان میرداماد خیابان رازان شمالی واقع گردیده است. این مجموعه یکی از بزرگترین و موفق ترین صندوق های بازنشستگی در سال های اخیر بوده است.

بازدیدها: 95

Buy now